राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

Progress

राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू शरीक हुनुभएका कार्यक्रमहरु

क्र.सं. बिवरण फाईल
1 २०६७ श्रावण देखि २०६८ आषाढ मसान्त सम्म Download
2 २०६६ श्रावण देखि २०६७ आषाढ मसान्त सम्म Download
3 २०६५ श्रावण ८ देखि २०६६ आषाढ मसान्त सम्म Download
4 २०६८ श्रावण देखि २०६९ आषाढ मसान्त सम्म Download

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति