राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

२०६९ [2069] » 2069 MANGSIR (मङ्सिर)

२०६९ मङ्सिर २८

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरुलाई संवत् २०६९ साल मंसिर ८ गते शुक्रबारका दिन आह्वान गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलहरुको माग बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर २७ गते बुधबारका दिनसम्म समय थप गर्नु भएकोमा राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नका लागि राजनैतिक दलहरुले फेरि पनि थप समय माग गरेको हुँदा माग बमोजिम संवत् २०६९ साल पौष २ गते सोमबारका दिन सम्म राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि समय थप गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

आज्ञाले,
हरिकुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता

२०६९ मङ्सिर २२

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते सम्ममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरुलाई संवत् २०६९ मंसिर ८ गते शुक्रबारका दिन आह्वान गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलका नेताहरुले राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि थप समय माग गर्नु भएको हुँदा माग बमोजिम मिति २०६९ मंसिर २१ गते बिहीबारका दिन सम्म समय थप गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलका नेताहरुले सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि पुनः थप समय माग गर्नु भएको हुँदा माग बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिले मिति २०६९ मंसिर २७ गते बुधबारका दिन सम्म राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि समय थप गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

आज्ञाले,
(हरिकुमार श्रेष्ठ)
प्रवक्ता

२०६९ मङ्सिर १४

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते सम्ममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न राजनैतिक दलहरुलाई संवत् २०६९ मंसिर ८ गते शुक्रबारका दिन आह्वान गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलका नेताहरुले राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नका लागि थप समय माग गर्नु भएको हुँदा माग बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिले मिति २०६९ मंसिर २१ गते बिहीबारका दिनसम्म राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि समय थप गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

आज्ञाले,
(ध्रुवराज जोशी)
सहायक प्रवक्ता

२०६९ मङ्सिर ०८

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले “संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गते पश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखी सरकार, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुसंग सामूहिक एवं व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भए देखि हाल सम्म राजनैतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनैतिक सहमति कायम भई राजनैतिक एवं संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधान बमोजिमको कर्तव्य समेत वोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते बिहीबारका दिन दिनको १६ः०० बजे सम्ममा राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न” राजनैतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

२०६९ मङ् सिर ०५

 सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा संचालन गरिने सेवा र कार्यहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को कूल व्यय बमोजिमको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको देहाय बमोजिमको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६क. को अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले राष्ट्रको नियमित कार्य संचालन गर्न तथा गत आ.व. २०६८÷०६९ को विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

“सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९”

प्रमाणीकरण मिति ः २०६९।०८।०५।०३

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति