राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

२०६८ [2068] » 2068 CHAITRA (चैत्र)

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति