राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

PRESS RELEASES » २०७२ [2072] » २०७२ साउन

२०७२ साउन ६ गते

सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई कानूनी विषयमा सुझाव र सल्लाह दिन रिमुवा, गुल्मीका श्री ललितबहादुर बस्नेतलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी विशेषज्ञ पदमा मिति २०७२ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति गर्नुभएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ । आज्ञाले चक्रबहादुर बुढा प्रवक्ता

२०७२ साउन ११ गते सोमबार

सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट नेपालकाे अन्तरिम स‌विधान, २०६३ को धारा १५१ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न जिल्ला अदालतहरुबाट २१ जना व्यक्तिहरुलाई भएको सजाय तथा जरिवाना एवम् भुक्तान हुन बाँकी सजाय तथा जरिवाना माफीभएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

२०७२ साउन १८ गते

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८७ बमोजिम आज मिति २०७२ साउन १८ गते बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ प्रमाणीकरण भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ । आज्ञाले, चक्रबहादुर बुढा) प्रवक्ता

२०७२ साउन २७ गते

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८७ बमोजिम देहाय बमोजिमको ऐन प्रमाणीकरण भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ।

 

सि.नं‌

विवरण

प्रमाणीकरण मिति

१.

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२

२०७२/४/२७

 
(चक्रबहादुर बुढा)
    प्रवक्ता

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति