राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

Organisational Chart

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका निजामती कर्मचारीहरूको सांगठनिक संरचना निम्नानुसार रहेको छ ।

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति