राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

सम्पर्क

कार्यालय तर्फ
सम्माननीय राष्ट्रपति ४४१६०५६, ४४१८०११
सचिव ४४१६३१७


टेलिफोन इन्टरकम सिष्टममा राखिएका नम्बरहरू (निवास समेत)
४४४६००२, ४४४६००३, ४४४६००४, ४४४६००७, ४४४६००८, ४४४६००९


सूचना तथा जनसम्पर्क
टेलिफोन नम्बर ४४४६०१०
फ्याक्स नम्बरः ४४१६४९५, ४४४६०१०
इमेल – mail@presidentofnepal.gov.np


सुरक्षा तर्फ ४४१७१७५
निवास तर्फ
निवासको कार्यालयको टेलिफोन नं. ४४१८५०४
फ्याक्स नम्बरः ४४१३२७०

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति