राष्ट्रपतिको कार्यालय

राष्ट्रपतिको कार्यालय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र​ नेपाल
नेपाल / NEPAL

Staff

पद नाम थर महाशाखा / शाखा टेलिफोन एक्सटेन्सन
सचिव

 श्री भूपेन्द्रप्रसाद पौड्याल

   ४४१६३१७  ११८
सहसचिव   राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय महाशाखा   १०४
सहसचिव

श्री अर्जुनकुमार खड्का

कानून महाशाखा

४४१६५८८ १३३
सहसचिव श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल व्यवस्थापन महाशाखा ४४१३२७० ११०
सहसचिव
 
अन्तर्राष्ट्रय सम्बन्ध, सूचना तथा समन्वय महाशाखा   १०४
उपसचिव श्री हरिप्रसाद दवाडी प्रशासन शाखा ४४४६०१० ११५
उपसचिव (परराष्ट्र) श्री खड्गप्रसाद दहाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा   १०७
उपसचिव (लेखा) श्री लोकनाथ सुवेदी आर्थिक प्रशासन शाखा ४४४६००५ ११४
उपसचिव (कानून) श्री बशिष्टकुमार घिमिरे कानून शाखा ४४४६००२ ११३
उपसचिव
(सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी)
श्री ध्रुवराज आचार्य सूचना समन्वय शाखा ४४१७८८७ १०७
उपसचिव श्री केशव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय शाखा ४४१६७७८ १३१
शाखा अधिकृत श्री रामकृष्ण नकर्मी सचिवज्यूको निजी सचिवालय ४४१६३१७ १२९
शाखा अधिकृत

श्री नुरदेव मैनाली

राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय शाखा   १२०
शाखा अधिकृत

श्री वैकुण्ठप्रसाद बगाले

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा

   
शाखा अधिकृत

श्री दशरथ राई

प्रशासन शाखा

 

१२१
इन्जिनियर

श्री घनश्याम श्रेष्ठ

प्रशासन शाखा

 

१२५

शाखा अधिकृत

श्री हरिकिशोर प्रसाद  चन्द्रवंशी

राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय शाखा

  १३८
कम्प्यूटर अधिकृत

श्री राधेश्याम अधिकारी

प्रशासन शाखा

   ११७
शाखा अधिकृत

श्री

प्रशासन शाखा

 

 

लेखापाल

श्री महेशराज शर्मा

लेखा शाखा

 

 ११२

नायव सुब्बा श्री दिल बहादुर बोगटी सूचना समन्वय शाखा   ११६
नायव सुब्बा

श्री अनुप खनाल

प्रशासन शाखा   ११६
 नायव सुब्बा

श्री गायत्र श्रेष्ठ

राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय शाखा

 

१३८

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री रमा महत (बस्नेत)

राष्ट्रपतिज्यूको निजी सचिवालय शाखा

 

१२३ 

पुस्तकालय सहायक

श्री मन्दिरा चालिसे (सुवेदी)

सूचना समन्वय शाखा/पुस्तकालय

   ०००
कम्प्यूटर अपरेटर श्री खडानन्द पौडेल कानून शाखा   ११३
खरिदार

श्री नारायण महर्जन

सूचना समन्वय शाखा   ००७
खरिदार

श्री सुदर्शन खनाल

सचिवज्यूको निजी सचिवालय

   १२९
जुनियर इलेक्ट्रिसियन

श्री  सुमन कुमार झा

 प्रशासन शाखा

 

१२०

 खरिदार

श्री प्रकाश पौडेल

प्रशासन शाखा   ००७
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर   सूचना समन्वय शाखा   १३८
खरिदार श्री जान्दवी गौतम ढकाल प्रशासन   ००७
कार्यालय सहयोगी श्री किसन महर्जन     ११९
ह.स.चा. श्री प्रदिप पौडेल     ११९
कार्यालय सहयोगी श्री अर्जुन महर्जन     ११९
नोटः बाहिरबाट फोन गर्नुहुँदा निम्न नम्बरहरु डायल गरी एक्टेन्सन नम्बर डायल गर्न सक्नुहुने छ । फोन नं. ०१-४४४६००२/४/६/७/८/९

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
सम्माननीय राष्ट्रपति